Arti i magjisë

Mikesha e miq, në këtë seksion do të gjeni video reale të rezultateve të ndërhyrjeve estetike të realizuara nga staffi kirurgjikal i KEIT. Në respektin e privatësisë të çdo pacienti, videot e fytyrës janë të mbuluara, duke u fokusuar vetëm te rezultati i operacionit në fjalë.

×