Operacione

Mikesha e miq, në këtë seksion do të gjeni foto reale të rezultateve të ndërhyrjeve estetike të realizuara nga staffi kirurgjikal i KEIT. Në kategorinë “Nga pacientët” kemi vendosur fotot amatoriale që pacientët tanë na kanë dërguar, duke autorizuar edhe publikimin e tyre. Në kategoritë e tjera, në respektin e privatësisë të çdo pacienti, fotot e fytyrës janë të mbuluara, duke u fokusuar vetëm te rezultati i operacionit në fjalë.