Nga pacientët

Në këte kategori kemi vendosur fotot amatoriale që pacientët tanë na kanë dërguar, duke autorizuar publikimin e tyre dhe duke ju dhënë mundësine që t'i kontaktoni direkt në rrjetet sociale të tyre.