Trajtime estetike

Mikesha e miq, në këtë seksion do të gjeni foto reale të rezultateve të trajtimeve estetike të realizuara nga staffi i KEIT. Në respektin e privatësisë të çdo personi, fotot e fytyrës janë të mbuluara, duke u fokusuar vetëm te rezultati i trajtimit në fjalë.