Aplikimi u dërgua me sukes!

Nëse ti do përzgjidhesh për fazën e intervistës, do të kontaktojmë në telefon!

Diçka shkoi gabim, ju lutem provojeni sërisht!

Apliko për punë

Bëhu pjesë e familjes së madhe KEIT!

A keni përvojë të mëparshme në fusha të ngjashme?

Cilat janë aftësitë dhe njohuritë tuaja specifike që ju bëjnë të përshtatshëm për këtë pozicion?

Cilat janë nivelet tuaja në gjuhën italiane dhe angleze?

Çfarë do ju bënte ju kandidatin e duhur?

Pozicioni për të cilin po aplikon:

CV-ja duhet të jetë me foto.

×