Paguaj me këste

Marrëveshja e lidhur midis KEIT dhe Union Bank bën plotësisht të mundur të arrini që SOT bukurinë e ëndërruar, duke paguar me këste dhe INTERES 0% operacionin apo trajtimin tuaj estetik.

Përllogarit kredinë tënde!

Duke futur shumën e kredisë që dëshiron të marrësh (në euro), si dhe kohëzgjatjen (në muaj), vetëm më një klik e në pak sekonda, mund të llogaritësh këstin mujor dhe interesin total që do të paguash.

Shuma e kredisë (€)
Kohëzgjatja (muaj)
Kësti mujor (€)
Totali që do paguani (€)
Interesi që do paguani është: (€)

Informacione rreth kredisë

  • Interesi 0% për vitin e parë, KEIT e paguan paraprakisht për JU.
  • Interesi vetëm 7% (bruto) për vitet në vazhdim.
  • Mjafton vetëm rroga ose të ardhurat e biznesit, pa kolateral, pa hipotekim të pasurisë.
  • Kredi deri në 100% të vleftës totale të operacionit apo trajtimit estetik.
  • Kohëzgjatja e kredisë nga 6 deri në 48 muaj, duke dhënë edhe mundësinë e mbylljes së saj para afatit.
  • Mund të zgjidhni shumën që dëshironi dhe këstin më të përshtatshëm për ju.
  • Interesi total që do të paguani gjithsej shumë i vogël.
  • Akreditim i menjëhershëm i kredisë, brenda 24 orëve nga aplikimi, pa asnjë shpenzim ekstra për ju.