SUPER OFERTA STUDENTORE

Për të gjithë studentët qe u nevojitet tamponi për marrë pjesë në leksione, mjafton të paraqiteni në KEIT me kartën tuaj të studentit apo me një vërtetim regjistrimi në unversitetin përkates dhe përfitoni tamponin me 15 euro.