Tampona në shtëpi 30€

KEIT vjen në shtëpinë tënde, kudo në Tiranë, për të marrë materialin për tampon që të udhëtoni të sigurt e të qetë. Përgjigjen e merrni për një kohë shumë të shkurtër. Gjithashtu, përgjigjja është e pajisur me QR code, i verifikueshëm në çdo aeroport të botës dhe i aprovuar nga të gjitha shtetet.