Zmadhimi i Gjoksit

Rreziqet që lidhen me zmadhimin e gjoksit, si për arsye rikonstruktive ashtu edhe estetike, janë të kufizuara. Mjekëve shpesh u drejtohet kjo pyetje: A shkaktojnë kancer në gji vendosja e protezave prej silikoni? Përgjigja është jo, protezat prej silikoni të vendosura në gjoks nuk shkaktojnë tumor apo kancer në gji. Në të vërtetë, nga një studim i kryer nga FDA, organi më i akredituar në botë për mbrojtjen e shëndetit, rezulton se gratë me proteza në gji janë më të mbrojtura nga kanceri në të. Ekziston mundësia e çarjes spontane, por vetëm pasi të kenë kaluar të paktën 10 – 15 vite nga operacioni. Për këtë arsye është e rëndësishme që me rastin e kontrollit vjetor, pacientët që kanë bërë zmadhimin e gjoksit t’i nënshtrohen edhe një ekografie ose rezonancë magnetike për të kontrolluar gjendjen e protezës. Sapo të vërehen shenja konsumimi, proteza duhet të zëvendësohet.

Zmadhimi i Gjoksit Zmadhimi i gjoksit

Prania e protezave prej silikoni mund ta bëjë mamografinë më të komplikuar. “Udhëzimet evropiane për sigurimin e cilësisë në rezonancës dhe diagnostikimin e kancerit të gjirit” rekomandojnë që mamografia të kryhet në qendra ku është e mundur edhe ultrasonografia, pasi përdorimi i teknikave të tjera imazherike mund të japë më shumë informacion. Është shumë e rëndësishme që radiologu të ketë trajnim dhe përvojën e përshtatshme, në mënyrë që të kryejë mamografinë në mënyrën e duhur. Është vërtetuar që protezat prej silikoni në gjoks nuk shkaktojnë kancer në gji.

Është vënë re se një përqindje e vogël e grave që vendosin proteza kanë zhvilluar një formë limfome, një kancer të indit limfatik, të quajtur “limfoma me qeliza të mëdha anaplastike e lidhur me implantet e gjirit” (BIA-ALCL). Protezat me teksturë, duket se mbartin një rrezik më të lartë se protezat e lëmuara. Megjithatë, është një tumor jashtëzakonisht i rrallë. 50 raste kanë ndodhur në krahasim me më shumë se 400.000 proteza të implantuara. Aktualisht, përballë dhjetëra miliona pacientëve me implante në botë, numri i rasteve të BIA-ALCL mbetet jashtëzakonisht i ulët (deri më sot, vlerësimet flasin për rreth 800 raste në nivel global). Deri më sot, nuk ka asnjë lloj studimi që demonstron një lidhje midis vendosjes së protezave në gjoks dhe shfaqjes së kancerit në këtë zonë të trupit. Natyrisht, monitorimi është gjithmonë i rëndësishëm, të gjitha gratë me proteza silikoni në gjoks duhet të kontrollohen një herë në vit nga kirurgu që i ka operuar për të kontrolluar gjendjen e protezave.

Zmadhimi i gjoksit Zmadhimi i gjoksit

Zmadhimi i gjoksit dhe gjidhënia.

Një pyetje që bëhet nga pacientët që dëshirojnë t’i nënshtrohen operacionit të zmadhimit të gjoksit është nëse është e mundur të ushqejnë me gji në rast shtatzënie. Për përgjigjen, teknika kirurgjikale që zgjidhni të përdorni ndihmon. Këshilla jonë është prerja poshtë gjoksit. Në këtë mënyrë, si në rastin kur vendoset proteza nën gjëndra, ashtu edhe në rastin e vendosjes së protezave nën muskuj, gjëndra e qumështit ngrihet pa e prerë.

Kështu, shmanget një rrezik i dyfishtë: prerja e disa kanaleve të qumështit (ato që e përcojn qumështin jashtë) dhe krijimi i shenjave në gjëndër. Interesi është të veprohet jashtë zonës anatomike ku janë të pranishme kanalet e qumështit. Pra, mund të konfirmohet se gratë që i nënshtrohen zmadhimit të gjoksit do të mund të ushqejnë me gji.